06 38140839      info@stichtingkraktie.nl | stichtingkraktie@gmail.com

CONTACT 

About

Wie zijn wij?

Stichting Kraktie brengt kracht en daadkracht bij elkaar.

Wij zijn een non-profit organisatie die werkzaam is in het sociaal domein in Amsterdam Zuidoost. Wij verbinden groepen en mensen met elkaar met als uitkomst duurzame samenwerkingsvormen en activiteiten die bijdragen in de persoonlijke ontwikkeling van elk individu.

Kraktie betekent in het Surinaams ‘KRACHT’ en wij stimuleren elk individu om hun innerlijke kracht te ontwikkelen zodat talenten, kwaliteiten en mogelijkheden ten volle benut worden.

Om dit alles te bereiken werken wij volgens een exclusief concept waarbij wij verschillende activiteiten organiseren binnen Amsterdam Zuidoost die in samenwerking met allerlei professionals, vrijwilligers, bewoners en instellingen worden uitgevoerd.

Onze algemene motto is: Samenwerken en Verbinden. Wij geloven dat als wij de energie om met elkaar samen te werken en te verbinden verspreiden, dat wij bijdragen in meer eenheid in de uitvoering van activiteiten in de woonwijk.

Door deze energie ontstaat er een positieve kruisbestuiving waarbij wij samenwerken met verschillende doelgroepen en organisaties, de activiteiten en doelgroepen aan elkaar verbinden zodat er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan.

Deze manier van werken draagt bij aan meer saamhorigheid, meer gemeenschappelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaars ontwikkeling en groei.

Stichting Kraktie voert ook activiteiten uit in het complementaire werkveld. Aanvullende activiteiten die bijdragen in gezondheid en welzijn van elk individu zijn niet meer weg te denken in de tijd van nu.

Voel je vrij om meer over onze activiteiten te lezen op de website en doe met ons mee!

Onze missie

Stichting Kraktie wil bijdragen in het gelukkiger en gezonder maken van mensen. Dit houdt onder andere in:

Het bieden van activiteiten waarbij dienstbaarheid aan de mensheid centraal staat. De dienstbaarheid is gericht op de persoonlijke, mentale, emotionele en spirituele ontwikkeling van de mens met als doel dat dit leidt tot optimaal functioneren. . ​

Centraal binnen onze dienstverlening staat dat wij handvatten aanreiken om bewuster in het leven te staan en hoe mensen door positief denken, spreken en handelen richting kunnen geven aan een succesvol leven. Eigen kunnen en kracht wordt aangewend om de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Ons team

Maak kennis met onze coaches die  de begeleiding van de jongeren voor hun rekening nemen.

Shadiyenne

Creatieve therapeut

Joffrey

Jongeren coach

Raïsa

Social worker

Fiorella

Jeugd & Gezinsprofessional

Schuiven naar boven