06 38140839      info@stichtingkraktie.nl | stichtingkraktie@gmail.com

CONTACT 

Onderzoek

Onderzoeksperiode 4e kwartaal 2020. Presentatie 14 januari 2021

Inleiding:

Van de ouderen (75+) in Amsterdam Zuidoost is 60% eenzaam en 15% ernstig eenzaam. Vanuit de gemeente Amsterdam zijn er verschillende initiatieven gestart om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Echter blijken deze initiatieven niet effectief genoeg te zijn. Er ontbreekt inzicht in de specifieke behoeften van ouderen met eenzame gevoelens ten opzichte van sociale activiteiten (RIVM, 2016) (van Tilburg & de Jong-Gierveld, 2007).

Download het rapport hieronder door erop te klikken:

Officieel Beroepsproduct Lars en Millo ig

Onderzoeksperiode mei 2020

Inleiding:

Van de ouderen in Bijlmer Oost is 23% ernstig eenzaam. Een van de prioriteiten van gemeente Amsterdam is om de eenzaamheid te verminderen met 5% door o.a. activiteiten en dagbesteding. Er ontbreekt inzicht in wat de oefentherapeut (en studenten oefentherapie) kunnen doen binnen een multidisciplinair wijkteam (BOOT en VIEW), om een bijdrage te leveren ter vermindering van deze eenzaamheid in Bijlmer Oost.

Download het rapport hieronder door erop te klikken:

EBP Artikel_ Paula Junaedi en Miki Tromp IG

Periode juni 2020

Inleiding:

In het tweede semester hebben wij ons praktijkleren project mogen doen bij de buurtkeuken in Amsterdam Zuidoost. (1) Via BOOT Zuidoost zijn wij gekoppeld aan Peggy Anijs, een stakeholder die in Zuidoost woont en zich inzet voor de buurt als vrijwilliger. Buurtkeuken Healthy Food is in 2019 weer geopend voor buurtbewoners om gezamenlijk te kunnen eten voor een betaalbare prijs. In dit verslag zullen we de stappen toelichten die we in het project aan de hand van het OBCD-framework (2) hebben gevolgd. Ook wordt er een advies uitgebracht over waar de volgende groep aankomend schooljaar mee aan de slag kan bij de buurtkeuken.

Download het rapport hieronder door erop te klikken:

Officieel eindverslag Edwards, Bruns, Cruijff definitief

 

Download het rapport hieronder door erop te klikken:

Thesis – Rizvaan Kanhai (477529)

Schuiven naar boven