06 38140839      info@stichtingkraktie.nl | stichtingkraktie@gmail.com

CONTACT 

Wordt mentaal gezond en lichamelijk vitaal en bezoek onze activiteiten

De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert de volgende definitie over mentale gezondheid: mentale gezondheid is ‘een toestand van welzijn waarin het individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om een bijdrage te leveren aan zijn of haar  gemeenschap.

Mentale gezondheid is  de gezondheid van je geest. Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lijf, aan je conditie, je fysieke gezondheid. Als je  fitter wil zijn ga je meer bewegen, vroeger naar bed, stoppen met roken en gezonder eten. Maar wist je dat de verzorging van je geest net zo belangrijk is? Als je namelijk niet alleen lekker in je vel, maar ook lekker in je hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. Hoe word je mentaal gezonder?

Stichting Kraktie timmert al enige tijd aan de weg binnen Amsterdam Zuidoost met het bieden van activiteiten die de mentale gezondheid van inwoners bevorderen. Momenteel zijn wij actief in buurthuis Holendrecht waar wij elke dinsdag ochtend van 10 u tot 11:30 u een activiteit bieden voor senioren om te werken aan meer vitaliteit. Door het doen van mentale oefeningen met onder andere ademkracht, lichaamskracht, , klank- en geestkracht , bewegen vanuit de stoel of staand  gaan deelnemers aan de slag. Eerst wordt er uitleg gegeven hoe het lichaam energetisch in elkaar zit en hoe wij als mens verbinden en reageren op energie en welke invloed dat heeft voor het wel functioneren van ons op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. Dit alles is onderdeel van hoe wij succes en uitdagingen ervaren in alle aspecten van ons leven.

Als wij willen dat onze gezondheid goed gaat, onze relaties harmonieus zijn en dat wij bijvoorbeeld succes kunnen ervaren in bijvoorbeeld een leuke baan, of een goede financiële stroming voor ons dan is het belangrijk dat wij geestelijk ook lekker in balans zijn en goed in onze vel zitten.

Tijdens deze bijeenkomsten werken wij aan al deze aspecten en deelnemers die hier voor open staan ervaren verbluffende resultaten.

De activiteit is bestemd voor volwassenen. Voor jongeren bieden wij ook soortgelijke activiteiten en ook bij jongeren merken wij dat zij o.a. een betere concentratie, een stimulans van hun intelligentie en leervermogen ervaren, maar dat ook het gedrag en energie balans in het lichaam stabieler worden. Zo krijgen wij kinderen in balans en dit biedt voor hen meer mogelijkheden in hun functioneren op school, in verenigingsverband en thuis.

Stichting Kraktie wil met haar complementaire aanbod graag meer samenwerken met andere instellingen. Zowel met reguliere als met NGO’s willen wij samenwerken en ons aanbod integreren in bestaande activiteiten om zo een compleet aanbod aan kennis en expertise aan te bieden aan de verschillende doelgroepen binnen Amsterdam Zuidoost en ook daarbuiten.

Bijvoorbeeld: Als jongeren huiswerkbegeleiding krijgen zo het heel ondersteunend zijn dat zij ook werken aan de mentale gezondheid zodat zij energetisch (geestelijk) meer in balans zijn. Doordat zij meer in balans zijn kunnen zij beter de leerstof opnemen en gaan zijn beter functioneren. Dit biedt hen op termijn betere school resultaten en tegelijk zijn ze in balans wat ook hun gedrag ten goede komt.

Op termijn is deze aanpak ook goed voor minder kosten binnen de gezondheidszorg en overige dienst- en hulpverleningsinstanties die zorgdragen voor het welzijn van de mens.  Werken aan de mentale gezondheid  voor jong en oud in de Yin Yang paar voor de ondersteuning die elke doelgroep krijgt vanuit de reguliere gezondheid, hulpverlening, onderwijs en meer.  Met andere woorden: als wij onze deelnemers, studenten, patiënten, cliënten  gezond en sterk willen maken en meer in balans willen krijgen dan is het aan te bevelen dat wij ook op een complementaire manier meer aandacht gaan besteden aan hun mentale gezondheid.

Graag delen wij enkele recensies met u van deelnemers aan onze activiteiten.

Senior A:  na deelname  vitaliteitsbijeenkomst in Holendrecht:

Ik wil jullie bedanken. Ik voel me goed, ga me beter in mijn vel voelen. Ik hoest niet of nauwelijks meer. En ben aan mijn volgende doelen aan het werken. Ik ben dankbaar dat ik jullie heb leren kennen en maak het kenbaar aan de mensen om mij heen. En men merkt al verschil in mij! Dus dank ik voor jullie hulp en bemiddeling! Ik hoop nog lang mee te kunnen doen en dat ik meer mensen kan bemoedigen om mee te gaan doen, want je wordt er alleen maar beter van.

Zoon B na deelname familie bijeenkomst activiteit vitaliteit in het gezin in de G-buurt:

De bijeenkomst in familieverband heeft mij dichter tot mijzelf gebracht en tot mijn familie.
Na deze sessie ben ik mij meer bewust van mezelf en heb ik meer aandacht voor mijn eigen ontwikkeling en alles en iedereen rondom mij heen. Ik ben mij meer bewust van positief/negatief, hoe ik mijn eigen energie kan verplaatsen en hoe ik meer balans in mezelf kan ervaren. Deze ervaring, samen met mijn familie was een enorme plezante ervaring en dit ga ik zeker wel vaker doen.

Mevrouw  X na bezoek  vitaliteitsbijeenkomst in Reigersbos:

Toen ik op zaterdag 31 januari voor het eerst tezamen met jou in de stilteruimte Kalligrafie kwam, voelde ik meteen een zachte energie, waardoor mijn onrust verdween. Daar ik pijn in mijn onderrug voelde ging ik eerst zitten, waardoor ik tot rust kwam. Na een tijdje ging ik staan en voelde opeens heel duidelijk die pijn verdwijnen, terwijl ik dichtbij de kalligrafiebeelden van liefde, vrede en harmonie stond en samen met jou de oefening deed. Tot nu toe is die pijn niet meer teruggekomen. Ik loop weer rechtop en ben pijn vrij.

Amsterdam, 22 juli 2021.

Wordt mentaal gezond en lichamelijk vitaal en bezoek onze activiteiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven